Đăng ký
dich vu mua ho ve so
co hoi mua ve so My
dai dien nhan thuong
an toan, tin cay

Cách chơi

US
MegaMillions

US MegaMillions
 • Chọn 5 số từ 1 đến 70 cho bóng thông thường.
 • Sau đó chọn 1 số từ 1 đến 25 cho bóng đặc biệt.
 • Bạn có thể tự chọn dãy số may mắn hoặc bấm nút Chọn nhanh để máy chọn ngẫu nhiên.
 • Giải đặc biệt (Jackpot) bắt đầu từ 40 triệu đô la Mỹ và tăng dần theo lượng vé mà người chơi mua vào (tối thiểu tăng 5 triệu đô la Mỹ mỗi kỳ).
 • Có tất cả 9 giải thưởng mà người chơi có thể đạt được.

US
PowerBall

US Powerball
 • Chọn 5 số từ 1 đến 69 cho bóng thông thường.
 • Sau đó chọn 1 số từ 1 đến 26 cho bóng đặc biệt.
 • Bạn có thể tự chọn dãy số may mắn hoặc bấm nút Chọn nhanh để máy chọn ngẫu nhiên.
 • Giải đặc biệt (Jackpot) bắt đầu từ 40 triệu đô la Mỹ và tăng dần theo lượng vé mà người chơi mua vào.
 • Có tất cả 9 giải thưởng mà người chơi có thể đạt được.

Vietlott
Mega 6/45

Vietlott-Mega 6/45
 • Chọn 6 số từ 1 đến 45.
 • Bạn có thể tự chọn dãy số may mắn hoặc bấm nút Chọn nhanh để máy chọn ngẫu nhiên.
 • Giải đặc biệt (Jackpot) bắt đầu từ 12 tỷ đồng và tăng dần theo lượng vé mà người chơi mua vào.
 • Có tất cả 4 giải thưởng mà người chơi có thể đạt được.

Vietlott
Power 6/55

Vietlott-Power 6/55
 • Chọn 6 số từ 1 đến 55.
 • Bạn có thể tự chọn dãy số may mắn hoặc bấm nút Chọn nhanh để máy chọn ngẫu nhiên.
 • Giải đặt biệt (Jackpot1) bắt đầu từ 30 tỷ đồng và tăng dần theo lượng vé mà người chơi mua vào.
 • Giải nhất (Jackpot2) bắt đầu từ 3 tỷ đồng và được cộng thêm khi giải đặc biệt đạt mốc 300 tỷ.
 • Có tất cả 5 giải thưởng mà người chơi có thể đạt được.