Đăng ký

Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính với Vietlott

2023-06-22 14:09:40 | tin-tuc-xo-so

(ONBIT) - Là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện giám sát tài chính đối với Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) và nhiều doanh nghiệp tài chính, chứng khoán.

Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính với Vietlott

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 với doanh nghiệp có vốn nhà nước do bộ này đại diện chủ sở hữu. Vietlott tên gọi của Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam là một trong 4 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch giám sát.

Có 2 phương thức giám sát trực tiếp (kiểm tra tại doanh nghiệp -PV) và giám sát gián tiếp thông qua việc theo dõi, kiểm tra báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Với Vietlott, Bộ Tài chính dự kiến áp dụng hình thức giám sát gián tiếp gồm: giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, có hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư; hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu; tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của Vietlott.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, Vietlott có tổng tài sản 1.166 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Vietlott 500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 520 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư tài chính của Vietlott ở mức 700 tỷ đồng. Vietlott đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1.700 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, Vietlott phát triển gần 6.000 thiết bị đầu cuối trên toàn quốc. Doanh thu của kênh thiết bị đầu cuối đạt hơn 5.300 tỷ đồng, chiếm 85% tổng doanh thu toàn Công ty.

Trong kế hoạch của Bộ Tài chính, ngoài Vietlott còn có một số đơn vị khác đưa vào giám sát như: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt.

Hiện bạn có thể Mua vé số Vietlott trực tuyến tại Onbit.vn

Từ khoá: tin tức vietlott, vietlott

BÀI VIẾT LIÊN QUAN